Giới thiệu Các loại kềm chuyên dụng – KEIBA, FUJIYA

Mua hàng tại Website:

KÌM NHỌN ĐA NĂNG FUJIYA AMR-150S, GMR-150S
https://lammoc.vn/products/kim-nhon-da-nang-fujiya-amr-150s-gmr-150s

KÉO KỸ THUẬT ĐIỆN FUJIYA FM06-210
https://lammoc.vn/products/ke-o-ky-thua-t-die-n-fujiya-fm06-210

KÌM MŨI NHỌN PHẲNG KEIBA F-606
439,000₫
https://lammoc.vn/products/kim-mui-nhon-phang-keiba-f-606

KÌM ĐIỆN FUJIYA AP-150, AP-175, AP-200
https://lammoc.vn/products/kim-dien-fujiya-ap-150-ap-175-ap-200

KÌM CẮT MŨI DÀI KEIBA T-316S
https://lammoc.vn/products/kim-cat-mui-dai-keiba-t-316s

KÌM CẮT KỸ THUẬT LƯỠI TRÒN FUJIYA 770-175, 770-200
https://lammoc.vn/products/kim-cat-ky-thuat-luoi-tron-fujiya-770-175-770-200

KÌM CẮT MŨI NHỌN KEIBA M-616
https://lammoc.vn/products/kim-cat-mui-nhon-keiba-m-616

KÌM ĐIỆN TÁC ĐỘNG MẠNH FUJIYA APP-225
https://lammoc.vn/products/kim-dien-tac-dong-manh-fujiya-app-225